top of page

project : : Akasaka Apartment Renovation : : Tokyo, Japan : : 2017~2017 : : 120m² (constr) : : 

program : : Apartment interior renovation : : 

credits : : Javier Villar Ruiz coPrincipal at HaCo (LEAD) (AOR) : : Fujii (CONS) : :

synopsis : : 

©︎2022 OCA

bottom of page